Omberg, ädellöv och Supermiljöbloggen

Något jag aldrig brukar missa på våren och sommaren är att åka ut till Omberg vid Vätterns strand och njuta av de härliga bokskogarna som finns där. Bokskogar ger ett visst lugn och inger en känsla av katedraler med högt i tak, släta gråa stammar och fint ljus som sakta silas ned genom löven. Nu har svenska Skogsstyrelsen dragit igång ett samarbete med några Östersjöländer för att öka antalet ädellövskogar (där bok ingår) och jag skrev om det på SMB. Vad jag inte räknade med när jag letade efter bilder att illustrera inlägget med var att jag nu längtar något fruktansvärt till försommarvärme och Omberg.

Förutom att bokskogar är oerhört fina att vistas i gillar även småkryp dem. Så om vi vill bevara de rödlistade arter vi har i Sverige är det en god idé att öka arealen av ädellövskogar. Till exempel skulle vi kanske äntligen göra Omberg till en nationalpark!?

Här nedan följer min artikel från Supermiljöbloggen:

Fler ädellövträd ska öka den biologiska mångfalden

Skrivet av Katarina Tagesson den 1 februari 2013 kl. 15:00

Nu ska Östersjöländerna tillsammans skapa möjlighet för fler ädellövskogar. Det är Skogsstyrelsen som skapar ett nätverk för ökad biologisk mångfald i och med skogar med ädellövträd.

Syftet med att skapa möjlighet för fler ädellövträd är att de har höga värden för biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter. Cirka 50 procent av Sveriges rödlistade arter lever i ädellövskogar och därför är det viktigt för deras överlevnad om antalet skogar med ädellövträd ökar.

Nätverket är officiellt sedan ett avtal signerades i Polen av bland annat Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman och diverse organisationer från Kaliningrad (Ryssland), Litauen, Polen och Tyskland.

Som ädellövträd räknas Bok, Alm, Ask, Ek, Lönn och Lind. De är hårda träslag som oftast har ett stort ekonomiskt värde. De växer heller inte norr om Norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus), den biologiska gräns som går genom Värmland och Gästrikland.

Foto: Donar Reiskoffer

Internet och miljöengagemang

Jag har för första gången sen jag skaffade en blogg haft extremt lite att dels blogga om och dels lust till att skriva. Det finns säkert många orsaker till detta, bland annat nytt jobb och förändrade fritidsvanor. Men en stor bidragande faktor har varit att min dator och trotjänare sen jag gick på gymnasiet började uppnå pensionsålder och bete sig lite oberäkneligt. Risken att den stängde ner sig själv mitt i arbetet eller det faktum att programmen började bete sig märkligt gjorde att min lust att sätta mig framför datorn blev allt mindre. Sedan satt jag ju alltid vid datorn i jobbet.

Men att köpa en ny dator är ett stort beslut och det är mycket att tänka på. Förutom sådana självklara saker som prestanda och design finns det en mängd miljöaspekter som följer ett datorval. Och då kändes det enklare att inte köpa en över huvudtaget.

Så för mig som grundar en stor del av mitt engagemang i miljöfrågor på att kunna vara närvarande på internet har min kära mobiltelefon knappast räckt till. Därför, nu när jag ändå ska plugga och behöver en dator, så räknar jag  nu med att vara igång igen och kunna delta i miljödebatten på sociala medier på ett mer aktivt sätt än tidigare. Egentligen är det lite typiskt, att jag som är för mindre pryl-konsumtion och är väldigt engagerad i miljörörelsen utför mina största gärningar på internet, det som kräver en hel del grejer runt omkring. Å andra sidan tror jag aldrig att miljörörelsen har varit mer levande och synlig än nu när den finns på internet.

Ta Supermiljöbloggen som ett exempel, hade vi inte haft tillgång till ett gratis bloggverktyg och gratis reklamkanaler såsom twitter och facebook hade vi nog inte uppnått en lika stor läsekrets. Tänk er själva att försöka slå igenom som en egendriven tidskrift?! Det hade tagit mycket mer tid och resurser. Istället skriver vi på en blogg samtidigt som vi sitter i olika delar av landet och får utmärkelser till höger och vänster. Ganska häftigt faktiskt. Så lite tacksamhet får jag nog ändå rikta till alla våra prylar och grejer.

Naturskyddsföreningens höstkonferens Hur gör vi då? – ekonomin, klimatet och framtiden

Naturskyddsföreningen ordnar höstkonferens på temat ”Hur gör vi då? – ekonomin, klimatet och framtiden”. Den går av stapeln i Stockholm på Folkets Hus den 23 november.

Jag och supermiljöbloggen kommer vara på plats och intervjua intressanta personer, rapportera i artikelform och twittra under taggen #hurda (den officiella hashtaggen för konferensen). Vill du veta mer eller prata med oss på plats är du välkommen att kontakta oss.

”För att klara av att tackla klimatförändringarna krävs en betydande minskning av utsläppen. Utsläppen ska enligt Naturskyddsföreningen vara nära noll år 2030. För att nå dit krävs en radikal förändring av samhället och av det ekonomiska systemet. Hur skulle samhället kunna se ut efter en sådan förändring och hur ska omställningen gå till?”

Talare under dagen är bland andra miljöminister Lena Ek; David Jonstad, chefredaktör på Effekt; fotograf Mattias Klum och klimat- och energiexpert Martina Krüger från Greenpeace.
För mer information om anmälan och schema, läs på Naturskyddsföreningens hemsida:

http://naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/seminarier/Hurda/

Bloggat på Supermiljöbloggen: Hormonstörande ämne förbjuds i barnmatsburkar

Regeringen beslutade den 12 april om att det hormonstörande ämnet bisfenol A ska förbjudas i livsmedelsförpackningar som riktar sig till barn upp till tre år. Med andra ord, lock till barnmatsburkar. Flera organisationer välkomnar förbudet men samtidigt höjs kritiska röster för att regeringen inte gör tillräckligt.

En åtgärd blir att förbjuda användningen av bisfenol A i förpackningar till livsmedel avsedda för barn under tre år. Vidare får Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda ett förbud mot användning i kvitton och biljetter. Därutöver kommer myndigheterna att kartlägga användningen i dricksvattenrör liksom i leksaker och barnartiklar.

Från Miljödepartementets pressmeddelande

Det har länge funnits en debatt om att förbjuda bisfenol A, främst för att det även i låga doser kan störa barnens utveckling. Naturskyddsföreningen har en kemikaliekampanj, Rädda Mannen, och i EU finns det både  förespråkare till ett förbud och motståndare. Danmark, Belgien och Frankrike är föregångsländer på detta område och det behövs fler föregångare för att driva igenom en bred uppslutning om ett kemikaliefritt samhälle.

– Nationella föregångare är viktiga inom EU. De utmanar kommissionen och medlemsländerna, och ofta har enskilda initiativ grundat för bred internationell uppföljning. Nu gäller det att inte stanna vid BPA i enskilda produkter. Ett antal bromerade flamskyddsmedel, ftalater och fluormiljögifter är det också angeläget att man börjar fasa ut i Sverige, för att väcka frågor och skapa stöd bland fler medlemsländer, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Från Naturskyddsföreningens pressmeddelande

Men redan har det höjts kritiska röster mot att detta förslag skulle vara alltför svagt. Mer kan göras och dagens förbud var bara ett litet steg på vägen. Ekotoxikolog och docent i miljömedicin vid Uppsala universitet, Monika Lind, säger till Ekot att:

– Enligt mig så vet vi faktiskt tillräckligt för att dra öronen åt oss och regelera användningen av bisfenol A när det gäller all kontakt med mat, säger hon.

Från Ekot i P1

Fiskepolitiken och trålning i naturreservat

Det verkar som om det inte var enkelt överstökat. Jag skriver just nu på en följetong (utan synligt slut) på Supermiljöbloggen om att fiske tillåts i skyddade områden. För tillfället är det uppe i tre inlägg om samma ämne. Det förekommer till och med trålning i naturreservat!

Första inlägget handlade om att fisk hade försvunnit från kusterna i Skåne.

Andra inlägget berörde det faktum att man i Skåne och Blekinge fick fiska i 11 av 14 naturreservat, detta trots att reservaten skulle skydda flora och fauna.

Tredje inlägget, idag, kom från det faktum att Greenpeace har skrivit en rapport om att det i fem län förekommer trålning i skyddade områden.

Greenpeace riktade skarp kritik mot länsstyrelserna, naturvårdsdirektör Claes Svedlindh på länsstyrelsen i Östergötland svarade dock att det inte är miljöbalken som styr utan fiskelagstiftningen. Själv vet jag inte riktigt vad som gäller, rent lagmässigt sett. Men jag tycker det är synd att naturreservat och Natura 2000-områden inte är så effektiva som jag vet att de kan vara.

Jag vet dock att detta inte är över, det lär komma fler artiklar på Supermiljöbloggen framöver.

Chans för att köpa ny skog via ett klick för skogen

Detta inlägg skrev jag för Supermiljöbloggens räkning, kan läsas här. Men i vanlig ordning publicerar jag ju även de inläggen här ibland. Idag handlar det om Ett klick för skogen, något jag har följt i flera år och varit en trogen klickare. Genialisk idé egentligen, att man genom att dagligen klicka, utsättas för lite reklam och så bidrar man till att skydda skog!

——————

Ett klick för skogen har nu ett nytt avtal för att köpa upp Iglekärrs gammelskog. Stiftelsen Naturarvets initiativ ettklickforskogen.se har sedan starten 2004 köpt upp två skogar: Årrenjarka, Norrbotten 2005 (70 hektar) och Verleskogen i Ale kommun 2009 (82 hektar).

Iglekärrs gammelskog (ca 70 ha) ligger i Ale kommun, Västra Götaland, och är en vacker blandskog med mycket tall, gran och ek men också många andra trädslag. De äldsta delarna av skogen är runt 150 år och skogen saknar helt spår av skogsbruk. Vid en inventering av skogen 2010 fann Naturskyddsföreningen 12 rödlistade arter, och totalt ca 40 olika signalarter som tyder på höga naturvärden i skogen.

(Från Ett klick för skogen)

Ett klick för skogen fungerar på så sätt att man kan klicka på deras sida en gång om dagen och då skänker deras sponsorer valfri summa för att köpa upp aktuell skog. Just Iglekärrsskogen kostar 7,50 kr per kvadratmeter.

Detta initiativ kan ses som ett bra alternativ till sänkta anslag till skogsskydd, trots det ska vi ju inte behöva förlita oss på privata initiativ. Vi har tidigare rapporterat om att de sänkta anslagen leder till att mer skyddsvärd skog huggs ner, Skog huggs ner på grund av för lite pengar.

Licensjakt blir skyddsjakt – men fler vargar får skjutas


Som ni alla säkert redan vet vid det här laget så bloggar jag ju på Supermiljöbloggen också. Idag kom min andra artikel om vargjakt ut. Förra året, när debatten rasade som värst, höll jag mig borta från infekterade åsiktsutbyten på internet. Ni kanske minns, här finns annars en sammanställning av alla turerna kring vargjakt.

I år har man alltså beslutat att inte ha licensjakt, istället får skyddsjakt genomföras för att skydda tamboskap. Naturvårdsverket lade ut det beslutet till länsstyrelserna att avgöra själva. Så i praktiken kan fler vargar skjutas i år, om länsstyrelserna anser att det är nödvändigt.

Nedan följer min artikel från Supermiljöbloggen:

——————————————————————————

Fler vargar får skjutas i år

Naturvårdsverket har beslutat att numera får länsstyrelserna själva besluta om skyddsjakt på varg. Detta kan leda till att fler vargar skjuts i år.

Det är skillnad på licensjakt och skyddsjakt men i praktiken kan årets jakt leda till att fler vargar skjuts. I mellansveriges län får 25 vargar skjutas. Länsstyrelsen i Örebro skriver så här:

I Mellersta rovsdjursförvaltningsområdet ingår Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Det är i detta område, med vissa undantag, som Naturvårdsverket har fattat beslut om att tillåta skyddsjakt på sammantaget högst 25 vargar under 2012. Det är en ökning från förra årets utrymme på högst 12 vargar.

Viltsamordnare Ruona Burman på Naturvårdsverket säger till Ekot:

– Det finns fler vargar än förra året. Därmed bedömer vi att det finns en potentiellt ökad risk för skador.

Men jakt är inte helt okontroversiellt (som vi ju redan vet). Länsstyrelsen i Örebro nämner själva viltstängsel som ett effektivt skydd mot vargskador på tamboskap.

Naturskyddsföreningen gick i fredags ut med ett pressmeddelande där man kommenterade årets skyddsjakt så här:

– Hanteringen av skyddsjakten är dålig. Först inför regeringen regler för skyddsjakt på varg som är ytterst oklara. Sedan skjuter man fram riktlinjerna för denna jakt ett halvår i tiden, långt efter att jakten inleds och då den riskerar vara helt över. Frågan man berörda idag så tolkas exempelvis skyddsjakt i förebyggande syfte helt olika. Risken är att vargar skjutas trots att det inte är befogat, säger Mikael Karlsson.

Årskrönika – Katarinas projekt

Då var det dags att sammanfatta år 2011 då. Jag tycker alltid det är lika svårt att blicka tillbaka och relatera till vad som har hänt, men det är väl lika bra att jag tar itu med det på en gång.

Största

Jag tog äntligen examen från Miljövetarprogrammet!

Roligaste

Att jag började skriva på Supermiljöbloggen

Bästa upplevelsen

Att segla i en hel månad med Naturskyddsföreningen och prata miljöfrågor tillsammans med världens härligaste gäng

Krångligaste

Att flytta och börja plugga i Uppsala för att inse att det inte var rätt, men det var också helt rätt beslut att sluta och flytta därifrån igen

Till sist

Detta har nog varit det år då det hänt massor av saker med många olika vägval att välja på. Nu är jag på väg mot nya mål och utmaningar, det ska bli spännande att se var som händer. Men bloggen kommer alltid finnas kvar, dessutom satsar jag lite extra på bloggpublicering (ska läsa en kurs i vår) och att utveckla mina mediekunskaper.

Önskar mina fina läsare ett riktigt bra 2012!

År 2011 med Supermiljöbloggen

I mars blev jag en del av Sveriges bästa miljöblogg, Supermiljöbloggen. Naturligtvis har det hänt mycket på miljöfronten även detta år så vi sammanställde en årskrönika som kan läsas här. Största händelsen var väl kanske att vi fyllde ett år i oktober och firade med mingel på Urban Deli.

Kan inte nog uttrycka hur kul jag tycker det är att få vara med i detta fantastiska världsförbättrargäng! 2012 kommer bli ett ännu bättre år, på alla fronter.