Boktips för miljöhistoriker

17B50FC7-1739-4DA4-9415-66E4B8F1A7EFThe Future of Nature: documents of global change“ by Libby Robin, Sverker Sörlin and Paul Warde 2013.

En antologi där redaktörerna har samlat in texter från historien om givna ämnen inom hållbarhet, populationsökning och klimatförändringar. Bland annat Thomas Malthus ”An Essay of the Principle of Population” och min favorit: Hans Carl von Carlowitz ” Sylvicultura oeconomica” om skogsbruk och resursanvändning i 1710-talets tyska stater. Varje avsnitt följs av en kommentar från nutida forskare som sätter texten i en modern tolkningskontext. 

Utmärkt exempel för att få ta del av den stora kunskapsbank vi människor har byggt upp om vår omvärld. Rekommendationer för fortsatt läsning i slutet av varje kapitel är ovärderligt!

Denna bok läser jag just nu i min kurs Miljötänkandets historia, distanskurs från Umeå universitet.

 

Om att hitta sin väg

Östersjön

Östersjön under ytan, övergödd och påverkad av människan

Jag tog min filosofie kandidatexamen som miljövetare från Linköpings universitet (LiU) våren 2011 och därefter har jag haft mycket för mig och gått många olika vägar.

Men jag har aldrig känt mig klar med universitetsvärlden och har hela tiden haft spaningar på vad jag ska inrikta mig på för att smalna ner det stora området miljö. Utbildningen på LiU är tvärvetenskaplig och jag trivdes så bra med att få lära mig det mesta om så vitt skilda ämnen som internationell miljöpolitik, strategisk miljöledning (ISO14001 och liknande) och vattenkemiprovtagning. Dock har jag senare haft svårt att definiera vad det är som är mest spännande och vad jag vill fördjupa mig i.

Ett tag påbörjade jag ett masterprogram i Hållbar utveckling på Uppsala universitet och SLU, men kände att det var fortsatt för brett. Därefter har jag studerat medie- och kommunikationsvetenskap för att kunna prata mer om miljöfrågor i samhället men insåg att marknaden är ganska mättat på journalister och annat mediefolk.

Till saken hör att jag gillar humaniora bättre än att jobba med miljöledningssystem och källsortering (inget ont om dessa områden dock, nog så viktiga!). Till slut, efter flera år i arbetslivet främst inom kultursektorn, har jag bestämt mig för att det som kittlar mest i magen är när vi pratar historiska perspektiv. Hur det sett ut förut i samhällsuppbyggnader, hur människan har förhållit sig till sin omgivning och våra konsumtionsmönster vad gäller att hugga ner alla träd på Island för att bygga båtar och sedan glömma att färre träd leder till jorderosion och andra tråkigheter. Kan man fokusera mer på varför samhällen har gått under, inte bara genom krig och bråk, utan kanske klimatförändringar, naturkatastrofer och överutnyttjande av resurser.

Jag kan fullständigt gå ned mig i texter om hur människor förhåll sig till skogen i djupaste Tyskland. Fara från rovdjur, ved, mat och sedan brist på biologisk mångfald. Pratar någon om havsutsikt med mig och varför grannen vill hugga ner träd i hagen ”där det alltid stått skog” så kan jag inte låta bli att göra långa utläggningar om hur vår närnatur inte alltid sett ut som den gör just nu. Istället är vår horisont mycket kortare, kanske 20 år, och mark omkring oss har varit brukad i lång tid. Så ja, det har varit mer havsutsikt på västkusten, för det gick djur som betade och man höll efter skogen för att få ut träråvara.

Därför är jag så glad att det finns en utbildning på masternivå i Uppsala som heter just Global Miljöhistoria. Jag känner att det passar mig perfekt. Så nu går jag från miljövetare till miljöhistoriker.

Och känner du att du vill läsa en översiktskurs för att lära dig mer om miljöhistoria kan jag tipsa om kursen Global miljöhistoria 7,5 hp på CEMUS, på Uppsala universitet. Riktigt fascinerande från forntida samhällen till dagens nutidshistoria med klassiker som Rachel Carsons Tyst vår.

Raps

Rachel Carson uppmärksammade den stora artdöden på grund av införandet och överanvändandet av kemikalier i vårt jordbruk

 

Nya utmaningar söks inom miljö och kommunikation

Efter ett år som projektledare på Cirkus Cirkör har det blivit dags för mig att gå vidare tyvärr. Det har varit underbart roligt att jobba som projektledare på en kulturinstitution med fokus på enbart cirkus. Jag har haft uppgifter som har tyckts vara oöverkomliga, belöningarna har varit många i form av barnaskratt och lycka när en kullerbytta har klarats av eller vuxna som trodde att det var försent för att lära sig stå på händer.

Jag har fått utveckla alla mina förmågor att jobba med många olika samarbetspartners i form av potentiella kunder, till mina närmsta kollegor och de frilansande artister och pedagoger jag har engagerat i olika uppdrag och events. Det finns många likheter mellan kultur och miljö, det främsta är engagemanget och det brinnande intresse båda områdena delar. Jag har också arbetat på två språk då flera inom cirkusvärlden arbetar internationellt med engelska som huvudspråk.

Nu är jag öppen för nya förslag inom mina expertisområden miljö, kommunikation, kultur och projektledning.

Profilbild

Ett år på Cirkus Cirkör

Jag har nu arbetat på Cirkus Cirkör som projektledare på avdelningen för Pedagogik och Träning sedan januari. Det har varit ett år fullt med roligheter och lärdomar samt underbara mängder av möten med personer från skolans värld, företag, organisationer och cirkusartister.

Jag har fixat shower på skolor, arbetat med stora event, ordnat workshops för både små och stora samt suttit i referensgrupp för Stockholms kulturutbud för unga. Det har hänt så mycket att det faktiskt svårt att få en överblick, även för min del.

Rödabergsskolan

Alla vägar leder till Cirkör

Karta Stockholmsområdet

Enskede 2 Fotograf Katarina Tagesson 2015

Hur Gröna Lund och Parks and Resorts skulle kunna bli mer miljövänliga

Två av mina förslag för att Parks and Resorts i allmänhet och Gröna Lund i synnerhet ska bli mer miljövänligt:

Ekologiskt te och kaffe i alla serveringar:

Ett litet, viktigt och enkelt steg mot en mer miljövänlig organisation skulle vara att endast servera ekologiskt te och kaffe i hela koncernen på alla restauranger och caféer.

Jag har lagt märke till att det te som serveras i Green Room är enbart Rainforest Alliance-certifierat. Det är inte en trovärdig certifiering då dess betydelse har urholkats i och med ekonomiska intressen. Detta säger Naturskyddsföreningen om Rainforest Alliance:

”Vi är mycket skeptiska till Rainforest Alliance. De tillåter till exempel mycket stora mängder kemiska bekämpningsmedel i de märkta bananodlingarna.
Vi räknar det inte som en miljömärkning, för att få kallas det måste man ha långtgående och relevanta miljökrav.
Märket står för ”städad” konventionell odling, bättre än ingen märkning alls, men ack så förvirrande för konsumenter som tror att det är ekologiskt.
Vilket det långt ifrån är!

Maria Palm Handläggare, Bra Miljöval”

Istället finns det nu en stor mängd olika ekologiska teer och kaffesorter som är Bra Miljöval-märkta, Krav-märkta och så vidare. Mitt förslag är att vi byter ut allt kaffe och te och sedan gör en reklamkampanj utifrån bytet där vi hänvisar till att vi bryr oss om våra gästers bästa. En vinst både för miljön och organisationen.”

Solpaneler på lediga takutrymmen:

Jag tror det är viktigt att öka den förnyelsebara energikällorna på Gröna Lund i synnerhet och Parks and Resorts i allmänhet. Genom att sätta upp solpaneler på taken visar man inte bara att man är en organisation som bryr sig om miljön, det är också en positiv vinst att vi är som mest aktiva på sommarhalvåret då solinstrålningen är som störst.

Det är också synligt utåt med solpaneler vilket skulle kunna bidra till att skapa goodwill och att visa på att vi tar vårt ansvar för en grönare framtid med ”bevarande” som en ledstjärna. Bevarande behöver inte bara röra sig om arter utan också vår natur och dess resurser.

Takförslag: Kaskads veranda mot vattnet och taket över Radiobilarna. Där är det både riktat mot solen och vattnet, en stor tillgång för Gröna Lunds profilbild.”

IMG_7283

Styrelseledamot i Stockholms Naturskyddsförening

På kvällen den 26 april 2014 valdes jag in i Stockholms Naturskyddsförenings styrelse. Vi har haft vårt första styrelsemöte och mina uppgifter blev, som väntat, att ta itu med kommunikationsbiten. Det är innefattar hemsidan och facebook. Nyhetsbrevet är jag inblandad i men skrivs av Karolina istället. Jag uppdaterar kalendern, lägger in artiklar, nyheter och när någon ur Stockholms Naturskyddsförening figurerar i media. Dessutom tänkte jag försöka sätta mig in i medlemsregistret och se om vi inte kan använda det för utskick och att minska pappersutskicken. Programbladet skickas ut en gång i halvåret och jag ska vara med i redaktionen för denna.

Trots att vi bara haft ett styrelsemöte hittills så känns det redan roligt och utmanande. Det kommer bli ett bra år och jag hoppas att mitt arbete kommer synas och bli uppskattat!

För bild och namn på alla i den nya styrelsen så kan ni se det på Stockholms Naturskyddsförenings hemsida:

http://stockholm.naturskyddsforeningen.se/2014/03/31/ny-styrelse/

Bra Miljöval-märkta SJ är Sveriges grönaste varumärke

Att tåg är ett bra färdmedel om du är miljömedveten är knappast en nyhet för de flesta. SJ har till och med röstats fram till att bli Sveriges grönaste varumärke. Kanske inte så förvånande med tanke på att de knappast behöver jobba hårt för att inte släppa ut koldioxid. Energimixen vi har i Sverige idag, som SJ använder till sina tåg, är inte baserad på förnyelsebara källor i hög grad tack vare SJ direkt. Att många får plats i ett och samma tåg är väl heller inte SJs förtjänst egentligen.

Men att fler behöver åka tåg istället för att flyga, det är en bra sak.

Läs om det på Naturskyddsföreningens hemsida: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sj-ar-sveriges-gronaste-varumarke

Visste du att:

  • En person som åker Stockholm-Göteborg med SJ 2000 bidrar med utsläpp av cirka 1 gram koldioxid*
  • En person som åker bil Stockholm-Göteborg bidrar till koldioxidutsläpp motsvarande 47 000 tågresor*
  • En person som flyger Stockholm-Göteborg bidrar till koldioxidutsläpp motsvarande 74 000 tågresor*

*Källa: SJ

Det vilda, det vackra och det ekologiskt hållbara

Denna bok, skriven av Jonas Anshelm 2004, studerar Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur från 1943 till 2002. Anshelm går igenom Naturskyddsföreningens opinionsbildning, åsikter och ställningstaganden i natur- och miljöfrågor. Även om jag har haft den sedan jag skrev min kandidatuppsats i Miljövetenskap så har jag ännu inte läst den från pärm till pärm. De delar jag har läst hittills är så pass intressanta att jag borde ta itu med den en vacker dag. Kanske inför nästa uppsatsskrivande?

I alla fall, för den som är intresserad av Naturskyddsföreningens historia så ges här en bra ingång.

Här finns den på Bokus om du vill köpa den: http://www.bokus.com/bok/9789173055321/det-vilda-det-vackra-och-det-ekologiskt-hallbara-om-opinionsbildningen-i-svenska-naturskyddsforeningens-tidskrift/

20140306-195936.jpg