Boktips för miljöhistoriker

17B50FC7-1739-4DA4-9415-66E4B8F1A7EFThe Future of Nature: documents of global change“ by Libby Robin, Sverker Sörlin and Paul Warde 2013.

En antologi där redaktörerna har samlat in texter från historien om givna ämnen inom hållbarhet, populationsökning och klimatförändringar. Bland annat Thomas Malthus ”An Essay of the Principle of Population” och min favorit: Hans Carl von Carlowitz ” Sylvicultura oeconomica” om skogsbruk och resursanvändning i 1710-talets tyska stater. Varje avsnitt följs av en kommentar från nutida forskare som sätter texten i en modern tolkningskontext. 

Utmärkt exempel för att få ta del av den stora kunskapsbank vi människor har byggt upp om vår omvärld. Rekommendationer för fortsatt läsning i slutet av varje kapitel är ovärderligt!

Denna bok läser jag just nu i min kurs Miljötänkandets historia, distanskurs från Umeå universitet.