En hållbar mentor

Hela detta år ska jag få en mentor att prata med, diskutera karriär och framtid med. Det är via det fantastiska nätverket och studentorganisationen Sustainergies jag får denna möjlighet.

Just nu sitter jag så att säga på dubbla stolar, mellan min avslutade miljövetarexamen och mina nuvarande studier i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag siktar på en mastersexamen men med vilket huvudämne är svårt att säga. Mitt långsiktiga mål är att doktorera men allt måste heller inte hända på en och samma gång.

Samtidigt söker jag alla jobb jag bara kan, är efter förra höstens miljökommunikatörsjobb på LiU väldigt sugen på att komma ut och jobba med miljö och kommunikation igen. Inte bara för min skull, miljön behöver verkligen lite opinionsbildning för att komma upp på den politiska och samhälleliga agendan!

20130919-193919.jpg