Bryt inte kalk i Ojnareskogen

Ett företag, Nordkalk, vill bryta kalk på Gotland, i Ojnareskogen. Om ni missat det så står Fältbiologerna på vakt för att hindra att man börjar bryta kalksten i den vackra och värdefulla naturen.

Det finns en namnlista du kan skriva under om du vill visa ditt stöd för att hindra kalkbrottet. Den ska senare lämnas över till Janez Potočnik, EU:s miljökommissionär. Där står det att:

Nordkalk, a Finnish company, has by Swedish courts been given the rights to mine for limestone in an area bordering to Natura 2000 sites (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm) and Gotlands biggest fresh water reserve.

“Natura 2000 is the centrepiece of EU nature & biodiversity policy. It is an EUwide network of nature protection areas established under the 1992 Habitats Directive (http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm) . The aim of the network is to assure the long-term survival of Europe’s most valuable and threatened species and habitats.”

The quarry will be situated in the exact path of the water flow to the lake in an area where the whole water system is extremely sensitive. The water system has in court been described as chaotic in the sense that water flow is totally unpredictable as to when and where water will flow in which direction.

Man kan skriva under namnlistan. Eller om du vill hjälpa till mer kan du läsa mer på Fältbiologernas hemsida.

Fram till någon gång i början av augusti är det med säkerhet fritt fram för Nordkalk att börja avverka Ojnareskogen. Detta vill vi i Fältbiologerna stoppa!

Ett läger har satts upp intill Ojnareskogen och vi har beslutat oss för att stanna. Målet är att det ska vara ca 20 personer på plats i lägret hela sommaren. Det är här du som fältbiolog (eller annan miljöaktivist) kommer in i bilden. Kom och hjälp till i kampen för att bevara skogen på plats! Du kan komma några dagar eller vara där hela sommaren.

Detta skriver Nordkalk på sin hemsida:

Bungetäkten
Vi på Nordkalk har under många år genomfört ett gediget förarbete inför öppnandet av en ny kalkstenstäkt på norra Gotland, godkänt av högsta rättsliga instans. I november meddelade Mark- och miljödomstolen att den inte utfärdar tillstånd och villkor för Nordkalks verksamhet, trots att den var ålagd av Miljööverdomstolen att göra det. Nordkalk lämnade in överklagande hos Mark- och miljööverdomstolen den 23 december 2011. Domstolen meddelade den 5 juli 2012 sin dom i ärendet och gav Nordkalk tillstånd att öppna en ny kalkstenstäkt i Bunge Ducker. Domen innebär att Nordkalk nu fått villkor och tillstånd fastställda med omedelbar verkställighet, och kan därmed påbörja anläggningen av den nya täkten.

Vi på Nordkalk vet att brytning av högklassisk kalksten kan samexistera med miljö och natur. Redan under förra decenniet började vi att prospektera för att sedermera ansöka om tillstånd att öppna ett nytt kalkstensbrott. Miljööverdomstolen delar vår syn, då de gav oss tillåtlighet att bryta den högklassiga kalkstenen i Bungeområdet.

I praktiken betyder det att vi på Nordkalk kommer att investera upp till 600 miljoner kronor i den nya täkten, där miljöaspekterna har haft en betydande roll i valkriterierna. Vi har ägnat mycket tid och kraft åt att utveckla ett kontrollprogram, tagit fram system för vattenhantering och valt att transportera stenen på det miljövänliga sättet via ett transportband. Det gedigna förarbete vi på Nordkalk har genomfört bevisar att kalkstensindustrin kan leva i harmoni med miljö och natur.

Som den miljövetare jag är vet jag med säkerhet att man aldrig kan göra något utan att det påverkar något annat. Det går att vidta alla försiktighetsmått men i slutänden är det ändå alltid naturen som tar skada av att vi människor ska ha saker till varje pris. Så för just detta vackra områdes skull kan vi väl ta hänsyn till naturen för en gångs skull?

Bildkälla: http://www.fria.nu/artikel/93740#ixzz20tQqkcO5

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s