Folks lathet – jordens undergång?

Ja, kanske är det så. För enligt en undersökning som Avfall Sverige har gjort så kan nära 60 % av det som slängs i soppåsen återvinnas. När det kommer till matavfall är siffran 80 %. Och det är ändå inget nytt. Vi vet nog sen tidigare att vi skulle kunna sopsortera och ta hand om vår mat mycket bättre.

För det är inte uppvärmningen av klimatet som är det största hotet, tror jag. Istället tror jag att vi i en alltför nära framtid kommer att få uppleva hur resurser tar slut runt omkring oss. Hur råvaror som vi tidigare kunnat bryta i överflöd kommer sina och att det blir svårare att nyproducera produkter i sällsynta material. Inte bara sällsynta förresten, det blir allt vanligare att även våra mest frekventa råvaror tar slut. Peak Oil är bara ett exempel, fossila energikällor ett annat.

Nej, vore vi inte så lata och bekväma av oss så vi inte ser nyttan i att källsortera vårt avfall och ta hand om det som naturen ger oss så skulle framtidsvisionen se helt annorlunda ut. Jag tror lathet är människans olycka.

Sopsorteringskärl som skulle kunna användas flitigare

Vad jag gillar och inte gillar i mataffären 2011 04 04

Några ekologiska matvaror

+ Eko-märkningar med hög trovärdighet som gör ett utmärkt jobb: KRAV, Fairtrade och Rainforest Alliance
+ Svenska äpplen året runt (nästan)
+ Vårprimörer som förhoppningsvis kommer snart

– Mängdstaplade frukter som blir dåliga innan de säljs
– Att det inte finns eko-majs
– Att man inte kan skänka pant-pengarna till exempelvis Vi-skogen eller Rädda Barnen.

Jag behöver faktiskt inte två kronor i pantpengar, däremot vill jag gärna själv kunna välja i frysdisken om jag vill köpa ekologisk majs eller inte. Det är också synd att COOP inte ligger i närheten av mig, men att Hemköp, Netto och Ica Nära gör det. Hemköp har inte lika stort ekologiskt utbud och Nettos är obefintligt.

Detta är vad jag tycker när jag står i mataffären en helt vanlig måndag i april.

Disputation: Förnyelse med förhinder – den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystem

Ibland pågår det sådana trevligheter som disputation på universitetet. Så förra fredagen när min lärare från kursen Nationell Miljömanagement skulle disputera tog jag mig till grannstaden och bänkade mig bland åhörarna.

Ann-Sofie Kalls avhandling heter Förnyelse med förhinder – Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010 och i den redogör hon för hur fokus på energifrågorna har skiftat från olja till kärnkraft till biobränslen till grön energi till kärnkraft, flera gånger om.

Hon tar sitt avstamp i folkomröstningen 1980, då skulle Sverige rösta om kärnkraftens utveckling. Därefter gås fyra tidsperioder igenom, 1980-91 (I skuggan av kärnkraften), 1991-97 (De förnybara energikällornas genombrott), 1997-06 (Nu börjar omställningen) och 2006-10 (Vem ska ställa om vad?).

Intressant nog så har hon tagit med miljöminister Andreas Carlgrens citat ”de förnybara källorna har redan vunnit matchen”. Man kan ju fråga sig om det verkligen stämmer… Jag ska i alla fall läsa boken så fort jag har lite mer tid över!