Ytterligare kärnkraft och förnybar energi

Jag tänkte nu skriva en fortsatt fördjupning till mitt inlägg Kärnkraften, en het fråga, denna snarare lite vinklad då jag i förra inlägget försökte fånga upp de vanligaste för- och motargumenten för båda sidor.

Kärnkraften står för en energitillförsel av 149 TWh i Sverige, de förnyelsebara källorna (inklusive vattenkraft) för  201 TWh och fossila bränslen utgör 37 % av den totala energitillförseln. Räknas vattenkraft bort står förnyelsebara energikällor för 135 TWh. Det är nästan i samma storleksklass som kärnkraft. Vindkraft tillför i dagsläget 10 TWh men både regeringen och Naturskyddsföreningen anser att det bör öka till 30 TWh till år 2020. Naturskyddsföreningen gör dessutom det tillägget att det kan ske utan större påverkan på närmiljön.

I dagarna (den 16 mars 2011) lämnade Svensk kärnbränslehantering (SKB), in en ansökan om slutförvar till Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten enligt miljöbalken och kärntekniklagen. SKB, Vattenfall, E.ON och Fortums kärnkraftsbolags dotterbolag, hävdar att de har en säker metod för att slutförvara använt radioaktivt kärnbränsle. Men Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) anser att så inte är fallet. Dels så hävdar flera forskare att KBS-metoden SKB vill använda (kopparkapslar i tunnlar på femhundra meters djup) inte är säker då det vid tester har visat att kopparen korroderar i syrefritt vatten, dels så kan radioaktivitet läcka ut i grundvatten och det är vanligare vid kustnära slutförvar, som är just fallet med Oskarshamn och Östhammar.

Det är också så att det går aldrig att helt bygga bort riskerna med strålning och olyckor (Naturskyddsföreningen 2011). Den mänskliga faktorn finns alltid där för att inte tala om oförutsägbara naturkatastrofer som den nyligen i Fukushima, Japan då både en jordbävning och en tsunami förorsakade en olycka med partiell härdsmälta som följd. Även svenska kärnkraftverk, har det visat sig i efterhand, har varit nära härdsmälta trots våra säkerhetskrav.

I Sverige förbrukar vi fyra gånger mer energi än resten av världen. Det säger sig självt att det inte är hållbart. Men om vi tar till oss att det finns många olika sätt att framställa energi kommer vi i framtiden inte blint lita på fossila bränslen eller kärnkraft utan utveckla en rad nya tekniker. Vindkraften är på stark frammarsch och utomlands på sydligare breddgrader kan solkraft ersätta mycket fossil energi och kärnkraft.

Förnyelsebar energi blir också billigare i och med framforskningen av nya tekniker i samma takt som olja blir dyrare i och med peak oil (att oljereserverna börjar ta slut på grund av hög användning) och att nybyggande av kärnkraft ökar i pris. Ökar vi mixen av de olika förnybara energikällorna ökar också säkerheten i tillförsel eftersom vind kan vara oberäknelig och inte alltid förser vindkraftverken med tillräcklig fart, eller för hög fart.

Enligt Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson så kan kärnkraften avvecklas i Sverige och med hjälp av energieffektivisering skulle vi ändå få ett nettoöverskott på 14 TWh.

DS-TN007 World Bank
Wind turbine farm Tunisia. Photo: © Dana Smillie / World Bank

En reaktion på ”Ytterligare kärnkraft och förnybar energi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s