Ytterligare kärnkraft och förnybar energi

Jag tänkte nu skriva en fortsatt fördjupning till mitt inlägg Kärnkraften, en het fråga, denna snarare lite vinklad då jag i förra inlägget försökte fånga upp de vanligaste för- och motargumenten för båda sidor.

Kärnkraften står för en energitillförsel av 149 TWh i Sverige, de förnyelsebara källorna (inklusive vattenkraft) för  201 TWh och fossila bränslen utgör 37 % av den totala energitillförseln. Räknas vattenkraft bort står förnyelsebara energikällor för 135 TWh. Det är nästan i samma storleksklass som kärnkraft. Vindkraft tillför i dagsläget 10 TWh men både regeringen och Naturskyddsföreningen anser att det bör öka till 30 TWh till år 2020. Naturskyddsföreningen gör dessutom det tillägget att det kan ske utan större påverkan på närmiljön.

I dagarna (den 16 mars 2011) lämnade Svensk kärnbränslehantering (SKB), in en ansökan om slutförvar till Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten enligt miljöbalken och kärntekniklagen. SKB, Vattenfall, E.ON och Fortums kärnkraftsbolags dotterbolag, hävdar att de har en säker metod för att slutförvara använt radioaktivt kärnbränsle. Men Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) anser att så inte är fallet. Dels så hävdar flera forskare att KBS-metoden SKB vill använda (kopparkapslar i tunnlar på femhundra meters djup) inte är säker då det vid tester har visat att kopparen korroderar i syrefritt vatten, dels så kan radioaktivitet läcka ut i grundvatten och det är vanligare vid kustnära slutförvar, som är just fallet med Oskarshamn och Östhammar.

Det är också så att det går aldrig att helt bygga bort riskerna med strålning och olyckor (Naturskyddsföreningen 2011). Den mänskliga faktorn finns alltid där för att inte tala om oförutsägbara naturkatastrofer som den nyligen i Fukushima, Japan då både en jordbävning och en tsunami förorsakade en olycka med partiell härdsmälta som följd. Även svenska kärnkraftverk, har det visat sig i efterhand, har varit nära härdsmälta trots våra säkerhetskrav.

I Sverige förbrukar vi fyra gånger mer energi än resten av världen. Det säger sig självt att det inte är hållbart. Men om vi tar till oss att det finns många olika sätt att framställa energi kommer vi i framtiden inte blint lita på fossila bränslen eller kärnkraft utan utveckla en rad nya tekniker. Vindkraften är på stark frammarsch och utomlands på sydligare breddgrader kan solkraft ersätta mycket fossil energi och kärnkraft.

Förnyelsebar energi blir också billigare i och med framforskningen av nya tekniker i samma takt som olja blir dyrare i och med peak oil (att oljereserverna börjar ta slut på grund av hög användning) och att nybyggande av kärnkraft ökar i pris. Ökar vi mixen av de olika förnybara energikällorna ökar också säkerheten i tillförsel eftersom vind kan vara oberäknelig och inte alltid förser vindkraftverken med tillräcklig fart, eller för hög fart.

Enligt Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson så kan kärnkraften avvecklas i Sverige och med hjälp av energieffektivisering skulle vi ändå få ett nettoöverskott på 14 TWh.

DS-TN007 World Bank
Wind turbine farm Tunisia. Photo: © Dana Smillie / World Bank

Omställningsrörelsen – en föreläsning

MFG, marknadsföringsgruppen för Miljövetarprogrammet, anordnar ibland föreläsningar för oss studenter. Idag hade de bjudit in Hugo Malm från Omställning Linköping

Transition Towns är en rörelse som bildades i Totnes, Storbritannien, 2006 och är alltså en relativt ny idé. Tanken är att med ett gräsrotsperspektiv och positiva visioner ställa om världen till en miljövänligare livsstil.

De har två viktiga frågor: dels Peak Oil och dels ekonomisk tillväxt. De hör ju visserligen ihop eftersom vi med oljas hjälp nått oerhörd ekonomisk tillväxt. Men samtidigt har vi frångått jordens kretslopp och det håller inte att i längden ständigt ha en exponentiell tillväxttakt. Dessutom vill de komma bort från oljeberoendet då det bidrar till stora miljöproblem. Dock anser Omställningsrörelsen att problemet inte är entydigt utan: ”vi måste jobba på alla fronter” (citat från Hugo Malm).

En annan aspekt av ekonomisk tillväxt är att vi faktiskt inte blir lyckligare av konsumtion av varor och produkter. Omställningsrörelsen vill ha en annan definition på välfärd.

För att nå en omställning så är det också viktigt att poängtera att omställningen är lokal. Man börjar i det lilla med egna insatser, för ingen kan förändra hela systemet på en gång.

Hugo Malm föreläser för Miljövetarstudenter

Till sist ville han bjuda in alla Norrköpingsbor till ett uppstartsmöte för Omställning Norrköping onsdagen den 13/4 kl 19 i studieförbundet NBV:s lokaler på Repslagaregatan.

Kärnkraften, en het fråga

På grund av kärnkraftsolyckan i Fukushima och jordbävningen med dess efterföljande tsunami i Japan har kärnkraftsdebatten verkligen blossat upp i Sverige och runt om i resten av världen. Det finns mycket att säga om detta, jag gör det i punktform för och emot:

För:

– Kärnkraft ger inte upphov till utsläpp av växthusgaser.
– Kärnkraft är inte beroende av väder och vind.
– Kärnkraft är effektivt.
– Det kommer bli ännu mer effektivt i framtiden på grund av forskning och dess potential till utveckling.

Emot:

– Det är inte säkert, olyckor inträffar trots att man försöker förebygga allt.
– Uran är en ändlig resurs.
– Det finns ännu inget slutförvar (även om Svensk kärnbränslehantering (SKB)ansöker om det just nu).
– Stora tillgångar på kylningsvatten krävs.


Ja, ni har säkert massor om åsikter om kärnkraftens vara eller inte vara. Bring them!

Hållbart och Sopor

Kontrasterna kan inte vara tydligare.

Ett besök på Almgrens Sidenväveri på Söder gav glimtar av gamla vävstolar som var 170 år gamla. Siden i sig är ganska ömtåligt med tanke på de tunna trådarna men det var faktiskt maskinerna jag blev mest fascinerad av… Tänkt att de fortfarande används och vävs på dem, det kallar jag hållbar kvalitet!

Foto: Stefan Callert. Lånad från http://www.kasiden.se/html/vaveriet.html

Nordiska museet såg vi en utställning som handlade om sopor som hette Sopor och hur vår inställning till slit och släng har förändrat. Sedan andra världskriget har vi övergett vår gamla mentalitet om att spara på grejorna och laga när det blir trasigt. Idag har vi ett väldigt överflöd och nyproducerat är inte särskilt dyrt. Nej, det där med växande sopberg känns mer aktuellt än någonsin. (Detta bloggade jag om på Supermiljöbloggen också!

Foto: Katarina Tagesson

Jag har blivit skribent på Supermiljöbloggen

Skärmdump från Supermiljöbloggen

Supermiljöbloggen består av unga och engagerade miljöintresserade människor som skriver om nyheter. Där har jag alltså blivit antagen som skribent! De efterlyste fler skribenter på twitter i onsdags och efter en provartikel så ville de ha mig med. Hoppas ni även läser där i framtiden.

Något som dock kräver att påpekas är att jag inte kommer att sluta blogga här. Här kan jag ju vara friare och blogga om åsikter och annat medan Supermiljöbloggen fokuserar mer på att rapportera nyheter. Vissa inlägg kommer säkert att publiceras på båda bloggarna i mer eller mindre överensstämmande versioner. Eventuellt blir inläggen på denna blogg längre och mer utförliga.

Jag tycker i alla fall att det här ska bli jättekul och hoppas att ni också gillar det!

Kan man få lite reaktioner från er, kanske?

Mitt tidsfördriv för tillfället

Eftersom det verkligen varit lågvattenmärke på bloggen på sistone (då jag har alldeles för mycket annat att koncentrera mig på, som de där förbaskade studierna som samtidigt är ack så intressanta!) vill jag gärna se lite aktion från ert håll. Så kom igen, nu är det er tur att bidra till bloggen!

(Jag inhämtar härmed tips från Malmö-Lund på cykel-bloggen, tack…)

Vad jag vill är att ni gärna anger kön och ålder, kanske även stad eller region. Sen vad ni gillar bäst på den här bloggen (i form av ämnesområden, bilder och annat) och vad ni gillar mindre.

Så händer det lite här i alla fall, ska vi säga så? Bra, tack på förhand!

Rensning i garderoberna, Tradera blev följden

Som en följd av mina inlägg om hur mycket produkter vi omger oss med och en första räkning av mina bokhyllor så har jag idag rensat i mina garderober. Och jag ska testa något jag inte gjort tidigare, nämligen att sälja lite kläder på Tradera. Det kanske till och med blir som en ”bloppis”, något jag heller aldrig gjort… Men jag gillar hela tanken på andrahandsmarknaden och att kläder och andra prylar får ett till liv hos någon annan.