CSR och globalisering – ett exempel från Miljövetarprogrammet

Jag tänkte ge er ett smakprov på hur vi arbetar på Miljövetarprogrammet enligt PBL (problembaserat lärande). Det är inte mycket lärarlett utan vi får ansvara för stor del av vår inlärning själva. Till de basgruppsträffar vi har förväntas vi vara förberedda med fakta och diskussionsunderlag, det kallas IBU (individuellt basgruppsunderlag) och är cirka en A4 med fakta och vissa tankar nedskrivna. Positivt är om man kan få in en diskussionsfråga också. Naturligtvis är detta inte det enda vi gör utan bara ett verktyg av många såsom föreläsningar, PM-skrivande, grupparbeten, seminarier, redovisningar och mycket annat. En IBU kan se ut på detta sätt:

Globaliseringen och utvecklingen av Corporate Social Responsibility, CSR
I ljuset av det vi hörde på föreläsningen av Mathias Martinsson (2011-01-27) när han pratade om samhälle, risk och nationalstatens minskade betydelse så har jag valt att fokusera på företags roll i en globaliserad värld, främst klädindustrin och dess utbredning i Sydostasien.
Martinsson (2011) förde en diskussion om att nationalstaten får mindre makt i och med att transnationella företag styr allt mer av dagens politik. Ett företag fungerar inte bara inom en viss stats lagar och direktiv utan breder ut sig alltmer över världen. De får större makt och påverkar politiken efter hur de beter sig. Företag är till stor del styrda av marknadsekonomi och marknadsekonomi styr utformningen av dagens samhälle (Marcuello Servos och Marcuello 2007). 
Modeindustrin är ett exempel på en industri som sprider ut sin verkningsgrad globalt. De stora modehusen sitter kvar i Paris, London och Milano men produktionen sker i Sydostasien, eller varhelst det är billigast, marknaden styr (Hauge, Malmberg och Power 2009). Det betyder också att företagen till viss del släpper sin kontroll över hela ”imperiet”. Arbetarna på golvet befinner sig inte i närheten och de arbetar på systerbolag eller på leverantörer och deras underleverantörer. Det är ett komplicerat nätverk som styrs från ett huvudkontor och fokus ligger på att skapa modet, inte på hur produkten framställs (Hauge, Malmberg och Power 2009). Det leder till en distansering och att man lättare kan blunda för eventuella problem. Arbetarna, i jakten på den billigaste produktionen, glöms bort och hamnar lätt i situationer där man förnekas skälig lön och bra arbetsförhållanden (Merk 2009). 
Detta problemförhållande i dagens globaliserade industri- och arbetsklimat har banat väg för CSR (corporate social responsibility). Sätt för företag att antingen ta sitt minimum ansvar eller visa framfötterna genom att bry sig om sina medarbetare och miljön. Det tidigare traditionella fokuset som enbart låg på ekonomisk vinst förflyttas mer och mer till att gå efter hållbar utvecklings principer om hänsynstagande till både miljö och sociala frågor så väl som ekonomi (Marcuello Servos och Marcuello 2007).
Sist skulle jag vilja avsluta med att upprepa vad föreläsaren Leo Baas sa (2011-02-08), visserligen inom kursen Industriell Ekologi men det gäller här också, att om man inte har eldsjälar som vågar ta första steget får vi ingen utveckling. Så även om nationalstatens betydelse minskar, och därmed även demokratiskt valda politikers lagstadgade styrmöjligheter, så kan företag och dess betydelse för globaliseringen styra utvecklingen åt ett positivt håll. Det är också min bestämda uppfattning att globaliseringen i detta fall kan leda till att hela klotet utvecklas åt samma håll, det bättre. Håller ni med?
Referenser:
Baas L (2011) Industrial Symbiosis Föreläsning Linköpings Universitet 2011-02-08
*Hauge A, Malmberg A and Power D (2008) The Spaces and Places of Swedish Fashion European Planning Studies vol. 17, no. 4 pp 529-547
*Marcuello Servos, C and Marcuello C (2007)NGOs, corporate social responsibility, and social accountability: Inditex vs. Clean Clothes Development in Practice vol. 17, no. 3 pp 393-403
Martinsson M (2011) Beck, risk och miljö Föreläsning Linköpings universitet 2011-01-27
*Merk J (2009) Jumping Scale and Bridging Space in the Era of Corporate Social Responsibility: cross-border labour struggles in the global garment industry Third World Quarterly vol. 30, no. 3 pp 599-615
*Peer reviewed articles

Miljövetare på föreläsning
OBS! Jag vill påpeka att det är jag som är författare till denna text och att den är till viss del tagen ur sitt sammanhang. Men den är ett utmärkt exempel på hur vi arbetar!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s