Klimatanpassningskonferens på g

I går var jag på konferens om klimatanpassning i kommunarbetet på regional nivå. Även om vissa delar var mindre intressanta och kunskapsnivån låg så blev det en lärorik dag med många nya insikter.

Sten Bergström från SMHI var en av de första att prata och han öppnade med en mycket bra presentation om klimat, väder och hur vi blir påverkade av ett varmare klimat. Honom hade jag gärna lyssnat mer på. De största förändringar som vi kommer uppleva till följd av att klimatet blir varmare är just störtregn/skyfall, mer vinternederbörd och årstidsvariationer som rubbas. Näste talare tog upp tråden, Bengt Rydell från Statens Geotekniska Institut, och berättade mer om naturolyckor till följd av nederbörden så som jordskred, ras, översvämningar och erosion.

Urban Emanuelsson som jobbar på Centrum för Biologisk Mångfald talade om arter och biotoper som försvinner och förändras till följd av klimatförändringarna. Förr i tiden, när vi hade naturliga klimatvariationer hade flora och fauna mycket större svängutrymme vad gällde anpassning till ändrad temperatur och förflyttningar, idag är det lite trängre på grund av människans utbredning och vår samhällsutbyggnad. Här hade vi också någon som pratade om vikten av tvärvetenskap för miljöns bästa! Ett av hans exempel för vad kommuner och andra kan arbeta med är våtmarker. Om man anlägger våtmarker på rätt sätt och sedan vårdar dem kan man få ut stor behållning av det i form av biobränslen från skördat material, fågelskådning, fiske, kräftor, vattenvård och vattenrening (alltså att våtmarker kan ta upp överflödiga ämnen och lagra dessa). Mycket intressant, det här skulle jag verkligen vilja lära mig mer om.

Därefter pratade en advokat om Plan- och Bygglagen utifrån ett miljö- och klimattänk. Vad man får göra och vad man som kommun, byggare eller privatperson måste göra vid byggnationer eller liknande. Tyvärr var han lite tråkig att lyssna på även om det han sa var intressant. Det visar att det ofta behövs en power point-presentation för att åskådliggöra och väcka intresse!

Någon som däremot var duktig på att väcka intresse och få mig att ilskna till lite grann var Tekniska Verkens vice VD, Ingvar Carlsson. Tekniska Verken i Linköping är ett företag som förbränner sopor och skapar fjärrvärme, de framställer biogas och står för vatten och avlopp. De har en ganska uttalad miljöprofil på grund av den stora del förnybar energi och annat de framställer. Något jag uppfattade som positivt är den inställning de har om att ”avfall bör betraktas som spillvärme” för fjärrvärme fungerar bara så länge vi har ett avfallsöverskott, det är ju alltså ingen förnyelsebar källa i all oändlighet. Men, vad jag värjer mig mot är vad som händer när stora företag får miljöfakta och sedan väljer att tolka den efter eget huvud. Carlsson presenterade Tekniska Verkens egna klimatberäkningar och om man tänkte ett varv till, miljövetare som jag är, märker man att de vänder den till sin fördel. Vattenkraft som exempel, Tekniska Verken har ett antal olika vattenkraftverk i Östergötland och har ju såklart en ekonomisk vinning i att man tillåter mer utbyggnation av dessa. Vad de då säger, och jag kan inte riktigt redogöra för hur väl det här stämmer eller inte men jag tycker att det är anmärkningsvärt (man måste komma ihåg källan i alla fall av faktapresentation – källkritik), är att i takt för att klimathotet får större del i vårt samhälle kommer opinionen svänga vad gäller vattenkraft då man får allt större behov av förnybar energi och då kommer fler vattendrag öppnas upp. Vad han inte säger något om är vattenkraftens påverkan på närmiljön i det område som däms upp.

Han ifrågasätter även nyttan av lågenergihus, varför behövs dessa om klimatet ändå blir varmare? Tekniska Verkens egna klimatpåverkande utsläpp när det gäller transporter viftar han undan med uttalandet om: ”vi gör så stor annan miljönytta att vi får släppa ut en del”, underförstått att de skapar så stor del förnybar energi och konkurrerar ut ”dålig” energi (och naturligtvis arbetar med att sänka sina egna utsläpp, om än långsamt).

I vilket fall, dagen fortsatte med Sveriges Kommuner och Landstings Emilie Malmström som pratade på om deras arbete för att stärka kommuners arbete med klimatanpassning. Och till sist Elisabeth Weber, samhälssbyggnadsdirektör, som berättade om Kristianstads kommun som har kommit väldigt långt i sitt klimatanpassningsarbete. Det var faktiskt intressant att höra om hur de jobbar, ”på riktigt”, i en kommun. Vad man beslutar om, hur man tänker och framtidsvisioner. Ett av problemen i Kristianstads kommun och Åhus som ort är vatten och havets höjningar. För att förena nytta med nöje har de, för att skydda kusten från erosion och staden från översvämning och andra vattenskador, anlagt en extra sandstrand. Denna, samtidigt som den fungerar som säkerhetszon, används varje år för strandhandboll. Detta tjänar kommunen på då folk som kommer dit och har roligt spenderar pengar.

Vad som framhölls under dagen var att klimatanpassning för en kommun inte nödvändigtvis bara behöver vara en merkostnad, utan att man kan slippa skador, tjäna pengar i vissa fall och bidra till ett mer hållbart Sverige. Jag som miljövetare tyckte att det var jätteintressant att få sätta mig in i nya saker och synsätt. Det var även positivt att komma ut i näringslivet då man som student i bland saknar det perspektivet. Det är kul att få komma ut bland folk som inte sysslar med miljö i vardagen och höra lite om deras åsikter. Man blir ju lätt hemmablind inom sitt eget område.

3 reaktioner på ”Klimatanpassningskonferens på g

  1. Det låter som en otroligt spännande dag :D Hur kommer det sig att du fick nys om den?Inte för att försvara Ingvar Carlsson, men vattenkraft är en energikälla som i ett energisystem med större andel förnybar energi kommer att få en allt större betydelse. Vad jag vet så har vi ingen annan energikälla idag som är en så pass bra reglerkraft…

  2. Jag blev inbjuden av min förra lärare som numera är klimatanpassningshandläggare på Länsstyrelsen.Och vad gäller vattenkraften så är det tudelat. Jag vet att det är en bra energikälla, felet är att så mkt påverkas när man bygger ut den. Om man hade kunnat effektivisera små vattenhjul (typ barnen i bullerbyn) som inte behöver dämma upp vattenflödet hade jag varit helt för. Dock, i nuläget så avger vattenöversvämmad mark växthusgaser och det är ju inte positivt (det har jag hört i alla fall).

  3. Vattenkraft har som sagt stora lokala miljökonsekvenser och visst skulle det vara underbart om Bullerbymodellen fungerade. Men det är just själva uppdämningen som gör vattenkraften till en reglerkraft…Som vår energikompott ser ut idag och så som utbyggnadsplanen ser ut för förnybara energikällor så som vind- och vågkraft så är jag rädd att vi kanske till och med kommer att få se en utbyggnad av vattenkraften. Kanske till och med av älvarna Vindelälven, Torneälven, Kalixälven och Piteälven som hittills undantagits… vissa forskare menar att vi inte har råd att undanta något vattendrag från utbyggnad i vår omställning mot ett förnybart energisystem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s