Svar från ekomatsleverantörerna

I kommentarerna till mitt inlägg: Mat till en eko-medveten uppkom frågan om det är berättigat att köra runt mat i lastbilar som ytterligare spär på bilismens negativa påverkan på miljön. Min kommentar till detta kommer i nästa inlägg.


Jag skickade iväg mail till de båda företagen i fråga och frågade:


Hur transporterna går till, optimeras rundorna och vilket drivmedel används vid leveransen av matkassarna?


Från Ecoviva fick jag svaret:
”Vi är ett nystartat företag och verksamheten är ännu i sin linda. När det gäller drivmedel i bilarna är det för närvarande oftast dieselbilar (miljödiesel) vi använder. Detta då utbudet av distributionsfirmor med kylbilar för söndagsleverans är begränsat. Vi ruttplanerar leveranserna efter bästa förmåga, en del av affärsidén går ju ut på att minska klimatpåverkan genom samordnade transporter istället för att varje hushåll åker och handlar själv. Det innebär i sig en väsentlig miljövinst  även om ett mer resurssnålt bränsle i bilarna naturligtvis hade varit ännu bättre. Vi undersöker aktivt och kontinuerligt olika transportalternativ. I takt med att våra volymer ökar, får vi förhoppningsvis ett bättre förhandlingsläge och därmed större möjligheter att på sikt efterfråga bilar med miljövänligare drivmedel.

Med vänlig hälsning
För Ecoviva AB
Amina & Annika”

Och från Ekolådan kom detta mail:


Hej Katarina,

tack för ditt mejl och ursäkta dröjsmålet med svaret.

Frågorna kring hur vi kan minska vår negativa miljöpåverkan är
självfallet av högsta betydelse och ständigt aktuella för oss på Ekolådan.

Negativ miljöpåverkan i livsmedelskedjan börjar långt innan vi
transporterar ut varorna till kunderna, till och med innan odlingen.
Detta beror delvis på den väldiga industri som producerar handelsgödsel
idag. Utsläppen av koldioxid och lustgas från dessa fabriker är mycket
stora, och produktionen tar alldeles för mycket kväve ur luften. Till
detta kommer de föroreningar från fabrikerna och de omfattande
transporterna ut till odlarna runt om i världen. Dessutom baseras
produktionen på stora mängder naturgas.

Som ekologisk aktör sedan 1974 har Stiftelsen Biodynamiska Produkter,
som står bakom Ekolådan, spelat en roll i utvecklingen av ekologisk
odling som ett alternativ till den kemibaserade odlingen som är beroende
av handelsgödsel.

När det kommer till våra egna transporter så vill jag börja med att
förklara hur vi organiserar dem. Utöver den ekologiska biten och allt
vad den innebär är hela vårt koncept byggt på två hörnstenar:
  – Vi bestämmer vad som ska finnas i lådorna. Det gör det möjligt för
odlarna att planera långsiktigt, och ger oss möjlighet att organisera
inköp och transporter på ett så effektivt sätt som möjligt.
  – Vi bestämmer när lådorna ska levereras. Genom att organisera våra
transporter inom olika begränsade områden kan vi minska antalet
kilometer som vi behöver köra. Genom att vi själva kan bestämma
ankomsttider, inom en viss ram, kan vi optimera våra rutter och därmed
minska vår miljöpåverkan.

Vad gäller våra fordon finns det få frågor som har diskuterats och som
diskuteras lika mycket inom vår verksamhet. Man får hela tiden läsa nya
rön om de senaste lösningarna inom bilbranschen och trycket är stort att
omgående investera i det som anses vara det senaste inom miljövänliga
transporter. Ett exempel är etanoldrivna bilar som många vill att vi ska
investera i. Vi har konsekvent och medvetet avstått från detta eftersom
dagens produktion av etanol är en förlängning av den redan skadliga
konventionella odlingen. Dessutom innebär framställningen av etanol att
allt större landarealer används till detta, istället för till
matproduktion. Och detta i en värld där ca 1 miljard människor svälter.
De synliga utsläppsminskningarna är därför väldigt kostbara för
människor och miljö.

Vi är ett litet företag. Inköp av ett antal nya bilar är för oss en
omfattande kostnad och ska först noga övervägas. Vi har därför undersökt
olika drivmedel, tagit hjälp av experter och diskuterat med
biltillverkarna kring bland annat RME, Biogas och E85 Etanol. Framtiden
tror vi lutar åt elhybridteknologi som innefattar en effektiv användning
av olika tekniker. Samtidigt menar vi att det kan vara meningsfullt att
pröva biogas i områden där denna produceras och där det finns god
tillgång. Vi har därför planerat att inhandla en biogasbil till våra
leveranser i Linköping som ett första steg.

Det är inga enkla frågor vi hanterar här och diskussionerna är minst
sagt livliga kring vad som är bra och dåligt. Klart är att både etanol
och biogas är beroende på växtproduktion. Det bekymrar oss att
diskussionen om hur denna produktion ska ske och vilka negativa effekter
den kan få är nästintill obefintlig.

Slutligen har vi påmints om att det krävs ca 50 kubikmeter olja, en stor
mängd el, transporter och utsläpp för att tillverka en ny bil och få ut
den på marknaden. Därför har vissa experter gett oss rådet att förbruka
våra dieselbilar med partikelfilter och fortsätta jobba på att
effektivisera våra leveranser under tiden vi följer utvecklingen och
debatten.

Vi har en investeringsplan för nya bilar som ska sättas igång under
2010. Men vilken teknologi som vi väljer kan vi inte säga idag.

Jag är ledsen att svaret blev så långt, ändå finns det fler aspekter och
frågor som bör tas upp. Att på ett synligt sätt göra något för att
minska klimatpåverkan är något vi alla vill. Detta får inte ske genom
negativ miljö- och klimatpåverkan där effekten inte märks.

Med vänliga hälsningar,

John Gerhard

Biodynamiska Produkter


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s