Kommentar till miljöbalkens första paragraf

1 kap. 1 § … En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Nu blev jag lite fundersam. Har människan en RÄTT att förändra och bruka naturen? Vem gav oss den rätten? Och i vilken mån har vi rätt att förändra naturen? Så länge vi förvaltar den väl kan vi göra den till vår lekplats, utvecklingshörna, gödkalv? 
Jag håller med om mycket som står i miljöbalken och jag tycker det är underbart att vi överhuvudtaget har en balk i Sveriges rikes lag som rör bara miljön. Men när det kommer till det här stycket fick jag lite svårt att förstå varför just denna formulering fått slå rot.
I propositionen till miljöbalken (Regeringens proposition 1997/98:45) har de formulerat sig enligt följande:
Människans rätt att förändra och bruka naturen är knuten till ett förvaltaransvar. I balken ges därför regler till skydd för människors hälsa och miljön, värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden.Vidare ges regler som skall trygga en god hushållning med mark och vattenresurserna. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med råvaror, material samt med energi främjas så att ett kretsloppsanpassat samhälle uppnås. Grundläggande internationella miljöprinciper görs rättsligt bindande. Balkens regler skall tillämpas vid all verksamhet och alla åtgärder som har betydelse för miljöbalkens mål parallellt med annan lagstiftning som reglerar verksamheten.
Det är tydligt att människan går först, vi står högst upp i hierarkin och därför är det vi som bestämmer och bör skyddas. Men självklart innebär denna lag att naturen får bättre förutsättningar, "skydd för … värdefulla naturmiljöer … och den biologiska mångfalden." 
Däremot sker det på människans villkor, på det sätt som vi för närvarande tycker stämmer överrens med det vi vill uppnå. 
När man lagstiftade om naturskydd såsom nationalparker, naturreservat m.m. i början av 1900-talet sattes det in en liten paragraf som gav människor rätt att bryta in i nationalparkerna om det fanns stora naturresurser att tillgå, alltså blev Stora Sjöfallets naturreservat utsatt för ett ingrepp när man ville utnyttja vattenkraften. 
Jag är fortfarande glad för att miljöbalken tillkom, den gör stor nytta i dagens rättssamhälle.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s