Katarina Tagesson

Västkusten 2018
Jag arbetar som manager för jonglör Emil Dahl

Jag studerar på Uppsala universitet för att ta en mastersexamen i Global Miljöhistoria

Jag är utbildad miljövetare från Linköpings universitet

Jag har läst Medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms Universitet

Jag har arbetat som kulturassistent på Kulturfyren under 2018

Jag har arbetat som receptionist på Ramundbergets Alpina AB vintern 2016-2017

Jag har arbetat som projektledare för Pedagogiska Program på Cirkus Cirkör 2015

Jag har arbetat som administratör, kommunikatör och receptionist på Manegen – en intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance 2014

Jag har arbetat som miljöinformatör på Linköpings universitet 2012

Jag var trainee på Naturskyddsföreningen 2011-2012

Jag har bloggat 2009-2014 på denna webbplats och du kan hitta mitt arkiv här

Jag var skribent på Supermiljöbloggen 2011-2013

Jag var adept i Sustainergies Hållbart Mentorskapsprogram 2013-2014

Jag har varit styrelseledamot i Stockholms Naturskyddsförening 2014-2016

Jag finns på Twitter
Jag har profil på LinkedIn
Jag använder Facebook
Jag uppdaterar Instagram

Om du vill ha kontakt kan du maila till tagesson.katarina@gmail.com